Yuncture Invest

Invest – kollaborativt partnerskap

Vi letar efter innovativa bolag och entreprenörer som är beredda att fullfölja sin vision. Genom att erbjuda kapital, men också en vägledande och erfaren hand, är vi mer än bara en investerare – vi är partners på er resa mot framgång.

Sök Investering

Invest med ägarskap

Vi letar alltid efter möjligheter att investera i innovativa idéer. Om ni känner att vi kan vara en perfekt match, skicka gärna in er ansökan. Vad vi söker i ett partnerskap:

→ Personkemi
→ Proof of concept
→ Etiskt försvarbart
→ Skalbar idé
→ 50 mSEK inom 5 år
→ Ej majoritetsägande

Ni kan även skicka er ansökan direkt till info@yuncture.com

Vi investerar i de bästa entreprenörerna 🥷 och skapar framgångsrika bolag tillsammans

1. Sök investering

Fyll i formuläret ovan så bra ni kan. Vi granskar alla ansökningar i detalj. Det tar oss ca 2 veckor att hantera.

2. Vi granskar

För oss är det viktigt med någon form av Proof of Concept, skalbarhet och att det är en etiskt försvarbar produkt eller tjänst.

3. Signering

Vi tar aldrig majoritetsägande. Vi vill att ni har kontrollen och passionen för ert företagande. Vi blir er språngbräda.

Investering i
startup-bolag

Yuncture Invest drivs parallellt med Inkubatorn och House och ansvarar för all form av investering i innovativa bolag. Det kan vara såväl investeringar i projekt som är med i inkubatorprogrammet som helt externa bolag. Kompetensen i Yuncture Invest består bland annat av personer från moderbolaget Hammarviken, som har lång erfarenhet av att investera i, utveckla samt sälja bolag.

Anton ansvarar för våra investeringar.
Har ni frågor eller bara vill veta mer
är ni välkomna att kontakta
honom på anton@yuncture.com
eller +46 708 88 26 20

Yuncture
Food & Retail

Yuncture Food & Retail är ett branschspecifikt investmentbolag. Precis som namnet avslöjar, riktar vi oss till innovativa startups inom bland annat Food, Foodtech och Retail. Bolaget drivs och ägs av Yuncture Invest tillsammans med Mats Bejmyr, en fantastisk branschveteran som har lång erfarenhet inom dagligvaruhandeln.

Invest

Hur stor ägarandel vill Yuncture ha?

Vi vill inte ha majoritetsägande. Anledningen till det är att entreprenören i bolaget måste ha ett tillräckligt stort incitament att vilja driva bolaget vidare.

Vad kan Yuncture bidra med?

Förutom kapitalet kommer vi att bidra med en mycket bred kompetens från många olika kunskapsområden. Vilken kompetens det är beror på vad ni är i behov av. Utöver det besitter vi ett mycket stort nätverk som kan leda till samarbeten, kunder m.m.

Vilka branscher investerar Yuncture inte i?

Vi investerar inte i det som enligt oss är oetiska branscher. Exempel på detta är betting, narkotika, vapen, online-casino, sms-lån m.m.