GDPR

Personuppgiftshantering

Genom att söka till något av det vi ebjuder på denna hemsida ger du ditt samtycke till att Yuncture AB (org.nr 559093-6265), samt moderbolaget Hammarviken Företagsutveckling AB (org.nr 556520-2685) tar del av de personliga uppgifter du lämnar. Detta är uppgifter som krävs för att fortsätta ansökningsprocessen. De personliga uppgifter som hanteras, och sparas in, är i enlighet med frågorna i ansökningsformuläret.

Tidslängd för informationsinsamling

Yuncture samt Hammarviken kommer endast att spara dina svar, samt personliga uppgifter, under den tid som den aktuella ansökan är öppen.

Behandling av personuppgifter

Yuncture samt Hammarviken kommer inte att sprida vidare dina uppgifter till tredje part. Dina uppgifter kommer endast att behandlas av personer som är direkt kopplade till inkubatorprogrammet. Behandlingen sker enbart i syfte om att fortsätta utvärdera din ansökan.

Din rätt till tillgång av vad vi samlar in om dig

Enligt GDPR har du rätt till att få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har även rätt att se vilka personuppgifter som vi tillhandahåller om dig. Vänligen kontakta oss via mail, info@yuncture.com, om du vill ha dessa uppgifter.