2021-03-01
IncubatorYuncture
Yuncture News

Vi svarar på dina frågor kring begreppet affärsidé

Vad är en affärsidé och hur vet man att idén man har är bra? Vi svarar på dina frågor kring begreppet affärsidé, och ger dig tips på hur du kan ta nästa steg i din entreprenörsresa. Yuncture erbjuder ett inkubatorprogram för entreprenörer som har en affärsidé eller ett nystartat bolag, och som behöver hjälp att utvecklas vidare. Läs mer och ansök till vårt program här!

Vad är en affärsidé?

En affärsidé är i stora drag det som utgör kärnan till ditt bolag. Rent konkret ska en affärsidé kortfattat beskriva vad bolaget erbjuder, vem som är kund och varför man finns till. Ett bra exempel på en affärsidé är den globala jätten IKEA: ”Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av väldesignade och funktionella heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt har råd att köpa dem.”

Om du som bolag inte kan förklara din affärsidé, kommer det vara mycket svårt för kunden att förstå den. Affärsidén ska genomsyra exakt allting som man gör. Det kan exempelvis handla om hur bolaget uppfattas, hur de anställda kommunicerar, vilka olika kanaler man befinner sig på, vilken prisklass man har, vilka färger det är på loggan, och mycket, mycket mer. Med det sagt behöver inte alla dessa parametrar vara genomtänkta och bestämda innan du startar ditt bolag. Men för att ett bolag ska lyckas måste det så småningom finnas en genomgående röd tråd i allting som bolaget gör.

Hur kommer jag på en bra affärsidé?

Hur man kommer på en affärsidé är helt och hållet individuellt. Det kan vara när du står i duschen på morgonen, när du ska gå och lägga dig på kvällen, eller kanske för att du blir sur över att ett företag inte lever upp till dina förväntningar. Men en rekommendation, oavsett hur idén kom till dig, anteckna den på ett papper, i mobilen eller på den första skrivbara pryl som du får tag på. Lika fort som idén kom till dig, lika fort kan den nämligen försvinna. Var därför beredd att få ned din tanke på pränt. Om det visar sig vara en fullständigt värdelös idé, så är det bara att ta bort anteckningen efteråt. Men gå inte miste om bra idéer för att du tror dig kunna komma ihåg den i huvudet ett tag.

Ha tålamod

Det är inte heller självklart att den perfekta idén kommer direkt. Den kan nämligen gömma sig i en mindre bra tanke, som du måste forma och förädla till en bättre idé. Den processen kan ta minuter eller månader, men oavsett är det en oerhört inspirerande period. Det är trots allt det allra första fröet som kan komma att utvecklas till ett framgångsrikt bolag så småningom.

Värt att tänka på är också att inte slänga bort en tanke eller anteckningen, bara för att det finns ett bolag som har liknande affärsidé. En affärsidé behöver nämligen inte vara helt unik på en ny marknad. Det kan vara precis lika framgångsrikt att utveckla en affärsidé på en befintlig marknad, och i stället differentiera dig mot dina konkurrenter. Exempelvis så kan du kanske erbjuda en bättre affärsmodell, en mer användarvänlig hemsida eller rentav en bättre produkt på alla sätt. Om du har klurat ut hur du kan ”sticka ut” mot dina konkurrenter, bör du absolut undersöka vidare möjligheten att utveckla din idé till ett bolag.

Har jag en bra affärsidé?

Den frågan ställer ett stort antal personer sig själva dag ut och dag in. Väldigt många företagsintresserade människor har en dröm om att starta eget. De kanske har en idé som de själva tror på. Vissa kanske till och med får höra av andra att idén är bra. Men sedan tar det stopp. Man vågar aldrig ta klivet fullt ut.

En vanlig och felaktig myt när någon ska starta ett företag är som sagt att allt ska vara genomtänkt – helst in i minsta detalj. Marknad, konkurrens, produkten, framtid, lönsamhet, juridik, kommunikation, ledord, policys, grafisk profil, bokföring – allt ska du ha tänkt på. Detta stämmer inte över huvud taget, och den som säger emot har förmodligen aldrig vågat starta bolag själv. Du behöver INTE ha allting färdigplanerat, i princip alla bolag har med tiden ändrat sin strategi på något sätt ändå. Amazons affärsidé var från början att bli en bokhandel online – nu är det världens största detaljhandelsbolag på nätet. Ett annat exempel på en affärsidé gäller YouTube, som från början existerade i form av en dejtingsida – nu har bolaget världens största hemsida för video-delning. Samsung grundades 1938 med affärsidén att exportera fisk och den nu enorma speljätten Nintendo försökte på 60-talet att ta sig in på taximarknaden.

Likt de nämnda storbolagen ovan, bör du därför vara redo att testa och ompröva din affärsidé emellanåt. Samhället och förutsättningar för idén förändras hela tiden, så du måste vara flexibel och orädd att omvärdera den affärsidé som du har. Det kan handla om alltifrån konjunkturförändringar, nya konkurrerande affärsmodeller, kundbeteenden eller värderingar i samhället. Var därför snabb på att parera och ändra din affärsidé om det skulle vara nödvändigt, så länge du gör det på ett strukturerat och relevant sätt.

Prata med personer i din närhet

För att däremot få en bra indikation om du ligger rätt till bör du till en början diskutera din idé med dina allra närmaste. Be dem vara helt ärliga och öppna i sina tankar när du har förklarat din affärsidé. Var däremot inte rädd att gå emot deras rekommendationer och tips, om du tror dig ha en bättre lösning. Det är trots allt du som ska driva projektet.

Efter den första diskussionen med dina nära och kära är det ett bra nästa steg i processen att utforska omvärlden för din affärsidé. Det gör du genom en marknads- och konkurrentanalys. Dessa två analyser ger dig en bra blick på över hur du ska förhålla dig och vart ditt bolag ska befinna sig. Det sparar dessutom både pengar, tid och energi att utföra de två analyserna noga och du minimerar risken för att behöva omdirigera ditt bolag för mycket när det väl har etablerat sig. Det tar nämligen alltid längre tid att göra en så kallad pivot, ju större man är som bolag. Lite längre ned i texten gräver vi djupare i hur du gör dessa analyser.

Ha alltid koll på ditt “why”

Om du däremot bara ”sitter på din kammare” och utvecklar ditt bolag till max kommer en eller flera konkurrenter att hinna springa förbi dig. Så var inte rädd att starta igång ditt bolag tidigt, och kom på lösningar under tiden. Med det sagt, du kan aldrig vara säker på att idén är bra i ett tidigt stadie. Du behöver heller inte ha en perfekt affärsidé från början, men du behöver ha möjlighet att utveckla den till det. Lås inte in dig i din affärsidé utan forma den så att det finns utrymme att förändra den i framtiden. Och, som alltid när det handlar om en affärsidé, så måste du alltid veta ditt ”why”. ( Se gärna filmen där Simon Sinek talar om just detta)

Du måste alltid utgå från något typ av behov på marknaden med din affärsidé. Det kan exempelvis handla om ett behov som redan finns. Det kan också handla om ett behov som marknaden inte ens vet om. Det sistnämnda klassas som nya innovationer, vilket är vanligare inom den digitala sektorn, snarare än i den fysiska världen. Exempel på innovationer som har slagit igenom är Spotify och Airbnb. Dessa är bolag som revolutionerat befintliga marknader genom att skapa helt nya verksamheter.

Revolutionera en befintlig marknad

Du behöver däremot inte ha en ny innovation för att starta ett bolag. Du kan exempelvis etablera dig på en befintlig marknad med en bättre och nytänkande affärsidé. Det kan också vara en helt annan affärsmodell än dina konkurrenter som gör att du sticker ut. Uber har exempelvis slagit sig in på världsmarknaden med en oerhörd kraft. Detta genom att bedriva en traditionell taxirörelse på ett effektivare samt billigare sätt. Fundera vidare på vilken marknad du tror behöver en nytändning eller är i behov av uppfräschning. Kan det till och med vara du som skapar det nya häftiga bolaget?

Gemensamt för alla affärsidéer är som sagt att det måste finnas ett tillräckligt stort behov på marknaden för att kunna etablera ett nytt bolag av det. Som nämnt ovan måste du därför veta varför du finns till, och att du kan göra saker bättre än som det görs idag.

Kan jag förbättra min affärsidé?

Som sagt, du kan aldrig fullt ut veta om din affärsidé är bra eller inte, men för att däremot öka dina chanser är en rekommendation att du gör två typer av marknadsundersökningar. På den första undersökningen analyserar du marknaden och dess behov. Du analyserar även konkurrenter och dina egna potentiella kunder. Om du ser en teoretisk möjlighet att din idé har potential ska du sedan utföra en mer praktisk marknadsundersökning, dvs. ett pilotprojekt. För att utföra ett sådant projekt behöver du ha kommit en bit på vägen. Som minst ska du ha gjort en ”Minimum Viable Product” (MVP). En MVP är en första version av din produkt där du för användaren visar upp produkten genom att erbjuda de mest grundläggande funktionerna. Ett exempel kan vara klickbara bilder som presenterar hur applikationens olika sidor kommer att se ut i framtiden.

Ett pilotprojekt bör du göra flera gånger i den tidiga bolagsfasen. Innan du lanserar din färdiga produkt bör du först testa den på en begränsad marknad, en marknad som representerar din potentiella kundgrupp. På så sätt får du en möjlighet att samla så mycket feedback som möjligt innan den stora lanseringen.

En rekommendation gällande marknadsanalysen är att låta någon extern person vara med. Denna person kan oftast vara mer objektiv och ge mer konstruktiv kritik. Det är mycket viktigt att få fram vad personerna i pilotprojektet verkligen tycker om produkten. Så var lyhörd och mottaglig för kritik.

Och återigen, se till så att du inte fastnar alltför mycket i din första tanke kring din idé. Du måste vara förändringsbenägen i början när du inte med säkerhet vet hur marknaden svarar på din affärsidé.

Hur får jag hjälp att utveckla affärsidén?

Det finns många aktörer runt om i landet, och världen, som gärna vill hjälpa dig och ditt bolag. Vissa vill ha ägarandelar, vissa vill kunna skicka en faktura till dig, och vissa kan faktiskt hjälpa till helt gratis! Den sistnämnda är såklart inte jättevanligt, men absolut finns det sådana aktörer. Staten kan exempelvis hjälpa till med kapital, i form av finansieringsbidrag och ”mjuka lån”. Det finns frilansande konsulter som runt om i världen som väntar på att du ska be om hjälp. Utöver finansiering och konsulter har vi även företagsinkubatorer. Dessa hjälper dig på väldigt många sätt, genom att:

  • Hitta rätt affärsmodell

  • Ge förslag på affärsidéer

  • Marknadsföra på rätt kanaler

  • Skriva affärsplan

  • Ge bra kontakter i näringslivet

Det är också vanligt att inkubatorer kan erbjuda en rad olika mallar, som underlättar och effektiviserar ditt arbete. Mallarna kan handla om både juridik och aktieägaravtal, men det är vanligast att mallar inom generellt företagande erbjuds mest, för att undvika risken att man hamnar utanför regelverk. Några exempel på mallar i det företagarmässiga kan vara mallar för affärsidé, affärsplan, konkurrentanalys m.m.

Så med andra ord, även om du äger bolaget helt själv, så behöver du inte känna dig ensam. Det finns många olika aktörer som vill och kan hjälpa dig i din resa.

Var hittar jag hjälp om företagsutveckling?

Denna fråga är svårare. Det första som du bör tänka på när du vill ha hjälp från någon extern är vilken kompetens som du är i behov av. Skapa en intern frågelista med frågor som: Hur startar jag ett bolag? Var ska jag marknadsföra mitt bolag? Hur skapar jag en hemsida? Vilka avtal behöver jag? Hur anställer jag någon? Frågorna kan vara många och varierade, men oavsett så bör du punkta ned dessa, så att du inte glömmer av.

När du väl känner dig färdig med din frågelista, så kan du börja fundera på hur samarbetet ska se ut med den externa personen. Kanske vill du ha en marknadsföringsansvarig som delägare eller anställd i ditt bolag. Som tidigare nämnt kan du antingen betala för ett arbete, erbjuda ägarandelar eller, om du har tur, hitta en aktör som erbjuder företagsrådgivning gratis. Detta är såklart individuellt, men det är bra att du funderar på dessa delar innan du börjar kontakta potentiella konsulter.

När du har frågelistan och formen på samarbetet klart, kan du aktivt börja ”tratta ned” din lista på aktörer som kan hjälpa till. Börja med att Googla brett. Det går fortare än du tror att hitta rätt. Du kan plocka bort många aktörer på grund av till exempel geografiskt område eller aktörernas prismodell. Inom kort kommer du att hitta ett fåtal aktörer som skulle passa just dig och ditt bolag. Därefter är det bara att börja ringa.

Företagsresan – Hur börjar jag?

Att i praktiken ta sin idé till ett ”riktigt” bolag är antagligen lika svårt för alla som ska göra det för första gången. Det är många administrativa frågor i själva registreringsprocessen som ska besvaras, och ofta med flertalet byråkratiska ord, begrepp och fraser. Därför finns det hjälp att tillgå för just detta. Ett exempel är att köpa ett så kallat lagerbolag. Kortfattat är det ett ”tomt” bolag som redan är registrerat och som du därefter har möjlighet att köpa, oftast till en kostnad på runt 10 000 kr. Värt att nämna är att du ändå måste lägga in ytterligare minst 25 000 kr, som är minimibeloppet att ha i sitt bolags egna kapital. När du har köpt lagerbolaget behöver du enbart byta namn till det du själv har funderat på. Smidigt, eller hur

Att köpa ett lagerbolag är absolut att rekommendera. Du vet då att all registrering har gått rätt till, det går tidsmässigt snabbt att få ditt bolag (oftast inom en dag). Dessutom kommer den sammanlagda processen inte att kräva lika mycket pengar, då man i Sverige nyligen införde att minsta belopp för eget kapital är 25 000 kr, jämfört med 50 000 kr, som det var tidigare.

“Det har nog aldrig vart lättare att starta bolag än nu”

När själva registreringsprocessen är färdig, börjar det roliga. Det är då du har möjlighet att utveckla bolaget ytterligare och på det sättet skapa värde. Likt allt annat så tar det alltid ett litet tag att ”komma in” i det administrativa arbetet och vänja sig, men nu för tiden sker majoriteten av alla ärenden automatiskt. Du kan exempelvis snabbt och enkelt använda dig av digitala bokföringsverktyg, som i princip löser uppgifterna åt dig till en mycket liten avgift, i vissa fall till och med gratis! Detsamma gäller digitala planeringsverktyg, som håller koll på din kalender och dina uppgifter. Rent administrativt har det nog egentligen aldrig varit lättare att starta bolag än nu.

Att inte ha full koll på det administrativa arbetet har tidigare varit en stor flaskhals, och en av anledningarna till att man inte vågar ta steget till att driva eget bolag. Detta håller som sagt på att förändras, då mer och mer hanteras automatiskt. Då får du mer tid och motivation till att göra arbete som faktiskt genererar intäkter och får ditt bolag att öka i värde. Dessutom blir fler och fler tjänster och verktyg billigare, eller rent av gratis. Detta kan så småningom resultera i att du inte ens behöver någon anställd för att sköta det administrativa arbetet för dig, för det löser en AI eller robot istället.

Är jag redo att driva företag?

Svaret är ja! Timing är mycket viktigt, men det finns aldrig en ”perfekt” timing att starta ett bolag eller utveckla sin affärsidé. Det är dessutom i princip omöjligt att veta exakt när rätt timing är, det vet man egentligen först efteråt. Många personer väntar dessvärre på bättre tider, för att sedan se sig bli omsprungen av konkurrenter. Missa inte chansen. Skapa istället timingen och en marknad med en tillräckligt bra affärsidé.

Att utveckla ditt företag kommer att ta lång tid, så enkelt är det. Det går inte att starta ett bolag som från ingenstans kommer att bli värt miljarder. Det krävs oerhört mycket arbete och energi. Men det är utan tvekan värt det. Att ha möjlighet att styra över sin egen tid, och forma en tanke till ett riktigt företag är oerhört tillfredställande.

Som tidigare nämnt så behöver du inte ha alla svar i början. Så länge du har ett tydligt ”why” till din affärsidé, så kan du komma riktigt långt. Det finns många aktörer som kan hjälpa dig under resans gång. Vissa hjälper dig att hitta rätt affärsmodell, vissa agerar rådgivare inom marknadsföring och vissa kanske enbart är allmänt stöttande mot dig. Det finns aktörer för alla områden!

Många av världens största bolag startades exempelvis i ett garage och sedan tog det tog år, årtionden för vissa, innan resultat började synas och till slut är man ett av världens största bolag. Ju tidigare du sätter igång, desto snabbare når du målet. Du är redo.

Hur ska jag arbeta med min affärsidé och mitt företag?

Du måste alltid behålla fokus på din grundidé, när du har beslutat dig för att satsa på bolaget. Att vara idérik är bra, men det finns alltid en risk att nya, spännande idéer bidrar till att du blir ofokuserad på din första tanke. Värt att nämna är att detta dock inte densamma som att ändra din grundläggande affärsidé, för det kommer du göra många gånger. Men att utforska andra idéer och områden som inte är relevant för din ordinarie affärsidé är inte positivt.

Istället ska du arbeta mot dina mål och milstolpar som du har sammanställt, och behåll fokus hela tiden. Motgångar kommer att komma, men är du tillräckligt envis och säker på din affärsidé så kommer det så småningom att visa sig. En förutsättning för att lyckas är att behålla fokus och driv.

Ett annat område som är mycket viktigt att belysa är de oetiska och oärliga ”genvägarna” som kan tänkas komma under tiden som du utvecklar din idé och bolag. Det går att hitta kryphål i både lagar, system och olika processer, men förr eller senare så kommer sådana val att komma ikapp dig under din företagsresa. Arbeta istället med bolaget på ett schysst och ärligt sätt, skapa goda relationer och samarbeten som alla parter tjänar på. Känns det på något sätt oetiskt i ett samarbete är det mycket bättre att lämna, oavsett om du går miste om intäkter. Sanningen kommer alltid ifatt, och oärlighet kommer utan tvekan att straffa dig.

Det viktigaste varumärket som du äger är ditt eget namn. Detta ska du vårda ömt. Eller för att citera en av världens rikaste människor, den enormt framgångsrike investeraren Warren Buffet; ”Det tar 20 år att bygga upp ett rykte och 5 minuter att förstöra det. Tänker du på detta kommer du att agera annorlunda.”