2022-10-10
Incubator
Yuncture News

Stefan Kinell är en av mentorerna i Yunctures inkubator

Stefan Kinell, som arbetat i bilindustrin i drygt 20 år som anställd på Volvo Cars och Polestar, är en av mentorerna i Yunctures nätverk. I nuvarande program är Stefan, tillsammans med Yuncture Invests styrelseordförande Anna Langenius, mentorer till startup-bolaget LexEnergy. I början av året av året startade han eget och idag jobbar han med strategisk rådgivning inom marketing, organisationsförändringar och e-mobilitet samt levererar karttjänster åt företag, myndigheter och idrottsevenemang.

Stefan har spetskompetens inom global marknadsföring, produktägarskap samt innovation inom dessa områden. Han har startat upp ett flertal framgångsrika avdelningar och verksamheter och trivs med att jobba med strategiska frågeställningar, gärna i ett kundnära område.

Här är Stefans bästa tips till en startup-entreprenör:

– Tänk på kunden. Varför vill kunden välja er produkt? Vad är det för problem den löser för kunden? Om inte kunden är närvarande i diskussionerna kring ens produkt så är det risk att man står där med en produkt som ingen vill ha.

Ge oss en fun fact om dig själv:

– Jag har ju lätt att nerda ner mig i det mesta jag engagerar mig i. Oavsett om det är idrott, musik eller mat och vin. Men jag tar en från den sista kategorin: I portvinsdelen av min källare ligger det redan en vintage port som skall avnjutas julen när jag fyllt 85 år.