2024-02-26
House
Yuncture News

Låt oss presentera DREV - gigafabrikernas hjälte

Vi på Yuncture älskar innovationer, så pass mycket att vi valt att satsa hela vår verksamhet kring det. I vår inkubator stöttar vi drivna entreprenörer med innovativa idéer, vi investerar i startups som på något sätt gör världen lite bättre och vi låter bolag och människor utvecklas och frodas i det vi valt att kalla House, som har över 1000 kvm av kreativa ytor. Med andra ord vågar vi påstå att vi erbjuder allt som entreprenör behöver.

En innovation som flyttat in i huset är DREV. Ett banbrytande cleantech-företag som specialiserat sig på tillverkning av föroreningskontrollösningar för batterifabriker och dess värdekedjor. Deras innovativa produkt bidrar till batteritillverkningsindustrin, bland annat genom att:

- Maximera produktionseffektiviteten

- förbättra säkerheten på arbetsplatsen

- skydda anställdas hälsa

- främja hållbarhet

Nu, mindre än 6 månader efter inflytt, är det dags för DREV att flytta ut. Men inte hänger vi läpp för det! Det visar DREVS framfart och vi är så glada och tacksamma att vi fått vara med på ett litet hörn av deras resa.

Med detta sagt vill vi ägna några rader åt att berätta mer om DREV, deras lösning och få ta del av några tankar från bolagets grundare.

Ett par snabba ord om DREV

Teamet bakom DREV är fast beslutna om att omvandla hållbarhetslandskapet inom batteriindustrin genom att skapa nya, cirkulära värdekedjor och, som ett resultat, maximera effektivitet och säkerhet.

DREV har huvudsakligen tagit sig an en utmaning i gigafabriker som producerar litiumjonbatterier. I dessa enorma fabriker, arbetar man dygnet runt för att producera battericeller i miljöer där renlighet är av största vikt. I dessa fabriker finns värdefulla, men samtidigt farliga batterimetallmikropartiklar, som DREV ser till att fabrikerna kan samla upp på ett säkert och effektivt sätt.

Vi ska grotta ner oss ytterligare i DREV och vad de faktiskt gör, men innan dess tänkte vi förstå problemet och utmaningarna i branschen de verkar i.

Problemen i batterifabrikerna

När batteripartiklar utsätts för fukt uppstår ett problem, som innebär såväl en brandfara som risk för frätande reaktioner. Reaktioner som dessa kan störa produktionen, som i sin tur resulterar i intäktsförluster, men främst äventyrar det de anställdas säkerhet. Dessa incidenter är vanliga och leder ofta till uppskjutet underhåll, vilket ökar riskerna för anställdas exponering för artiklar som kan orsaka cancer men också olyckor orsakade av hala ytor belagda med grafit. Industrin förlitar sig på traditionella våtreningsmetoder som inte är anpassade till branschens behov, vilket genererar stora volymer förorenat avloppsvatten som skadar vår miljö, samtidigt som fabrikerna gör sig av med värdefull råvara. Lösningen? Torra dekontamineringslösningar som upprätthåller strikt renhet och utan driftstörningar.

Lösningen, hur fungerar den?

Stjärnorna bakom DREV har utvecklat ett kontrollsystem för torrkontamination som avsevärt förbättrar och effektiviserar produktionen och förbättrar säkerheten över hela batterivärdekedjan. Det gynnar både tillverkare, återvinnings-, gruv- och raffineringssektorer. Innovationen som DREV utvecklat kombinerar två patenterade teknologier, Safe Canister och High-Efficiency Brushes, som samlar in farliga batterimetaller på ett säkert sätt och helt utan vatten och lösningsmedel.

Lösningen är designad för att skalas och har god anpassningsförmåga i enlighet med kommande bestämmelser om anställdas exponering för farliga material och materialåtervinningsmål.

DREV stöder olika industrier och främjar hållbar tillverkning, särskild betoning läggs på de anställdas säkerhet och minskat antal produktionsstopp, samt prioriterad materialåtervinning och uppmuntran av slutna system. Tillvägagångssättet syftar till att förändra batteriindustrin genom att förbättra kontamineringskontrollen, minimera avfall och minska miljöpåverkan, vilket resulterar i en säkrare, effektivare och en mer hållbar batterivärdekedja.

Några konkreta exempel

Om man inte själv är en del av branschen, kan det vara lite klurigt att förstå konkret vad lösningen bidrar till. Arelys, VD för DREV, berättar: “DREV förbättrar driftseffektiviteten i batterifabriker genom att införa ett vatten- och lösningsmedelsfritt kontamineringskontrollsystem, vilket minskar produktionsstopp. Följaktligen leder det till betydande kostnadsbesparingar, förbättrad produktivitet och kapacitet att möta den växande efterfrågan på hållbara energilagringslösningar.”

När det kommer till säkerhet är DREV en lösning som prioriterar anställdas säkerhet och är konstruerad för att förhindra faror orsakade av reaktiva material. Dessutom minskar systemet avsevärt anställdas exponering för farliga batteripartiklar.

Vidare pratar vi om hållbarhet, varpå Arelys säger att “DREV:s kärnfokus är materialåtervinning och att bevara naturresurser som vatten. Vårt uppdrag är att förvandla mikropartikelavfall till värdefulla resurser.”

Visionen som DREV har

Deras vision är att ge batteriindustrin en möjlighet att forma en hållbar framtid. I en värld på väg mot förnybar energi ökar efterfrågan på batterier och tillverkarna måste ha de nödvändiga resurserna för att möta detta behov. De strävar efter att skapa slutna system inom branschen och utveckla nya värdekedjor i produktens livscykel. DREV drivs av en passionerad övertygelse om att de kan frodas tillsammans med branschen och inspirera och vägleda den mot att nå sin verkliga potential.

Det är just detta, det högre syftet, det stora drivet och de höga målen som gör att vi på Yuncture gör det vi gör om dagarna. Vi älskar människor som ger det där lilla extra, något som teamet på DREV verkligen gör!

Teamet bakom DREV

Arelys Sosa, VD och medgrundare av DREV är industriingenjör med djup erfarenhet av global projektledning. På Panasonic Energy of North America i Teslas Gigafactory 1 har hon tidigare lett kritiska expansioner för monteringslinjer, varit med och förbättrat produktionen för Teslas Model 3 samt arbetat med att öka batterikapaciteten. När hon bevittnade utmaningarna med att upprätthålla rena produktionsmiljöer identifierade hon behovet av en lösning anpassad till branschen. Med sin breda och djupa erfarenhet blev hon motiverad till att driva hållbarhet och effektivitet inom batteritillverkning.

Med sig i teamet har hon Thomas Tingelöf, medgrundare och CTO. Kent Moore, medgrundare och CCO. Anna Sheridan, medgrundare och kommunikatör, samt Jimmie Jonnor, mekatronikingenjör.

Vi på Yuncture är imponerade av drivet i teamets ögon och deras passion för att förbättra hela värdekedjan för batteritillverkning.

Vad händer framöver?

Deras produktutvecklingsstrategi är uppdelad i tre faser ( 👏 ). Strategi på kort, medellång och lång sikt. Kortsiktigt ska DREV dra igång ett pilotprojekt i en operativ miljö i en gigafabrik, för att bevisa konceptet för materialåtervinning, med sikte på att erhålla de första resultaten i slutet av andra kvartalet 2024. På medellång sikt satsar de på att slutföra teknikutvecklingen för att eliminera lösningsmedel och vatten från dekontaminering i slutet av 2024. Långsiktigt satsar DREV på implementering av autonom utrustning i de mest begränsade områdena för att minska risken för anställdas exponering för farliga produktionszoner.

VIlka fantastiska mål, eller hur? Något att inspireras av!

Vad är på gång i övrigt just nu?

“Vi är aktivt engagerade i insamlingar för att driva pågående produktutveckling och engagerar oss med potentiella kunder för att implementera pilotprojekt och initiala intäkter. Parallellt med detta deltar våra medgrundare vid flera branschevenemang för att skapa problemmedvetenhet, positionera DREV som pionjärer inom kontamineringskontroll för batteriindustrin och lyfta fram vikten av materialåtervinning och återvinning av aktiva råbatterimaterial som är avgörande för en cirkulär ekonomi och hållbarhet”, säger Arelys.

Hur har tiden i Yuncture House varit?

“Vår tid på Yuncture har verkligen varit inspirerande och erbjudit en arbetsplats och en levande gemenskap. Workshoparna och nätverksevenemangen har varit värdefulla för att få kontakt med det lokala start-ekosystemet. När vi växer behöver vi ett utrymme som rymmer både kontor och en industriverkstad för vårt expanderande team. Det är bitterljuvt att lämna Yuncture i mars, men detta är ett viktigt steg mot att skala vår verksamhet, samtidigt som vi kommer ihåg den stödjande miljön som hjälpte oss att blomstra”, avslutar Arelys och vi kan inte låta bli att rodna och känna oss lite extra stolta.

Kika in hos oss på Yuncture House!

Det börjar bli ljusare ute, träden kommer snart att bli gröna och solen kikar fram mer och mer. I takt med detta kommer du känna att energin kommer tillbaka. När våren är på ingång, varför inte besöka oss på Yuncture? Kom förbi och säg hej? Vi har tre olika förslag på när du kan komma, och därmed tre färre anledningar för dig att säga nej!

1. På onsdagar äter vi frukost tillsammans, House och Inkubatorn, hör av dig till Shahin eller Nikita och boka din smörgås! Vi äter, dricker valfri dyck och hänger. Frukost bör man ju äta, så varför inte göra det med oss?

2. Delta på ett träningspass. Flera dagar i veckan erbjuder vi aktiviteter för våra medlemmar - allt från mindfulness och cirkelträning, till löpning och rörlighetsträning. Häng på vetja! Det är bra för både kropp och knopp, samtidigt som du får träffa oss (och vi är faktiskt rätt så härliga). Kontakta oss och hitta en tid som passar dig.

3. Prova våra arbetsytor. Vi har fantastiska arbetsytor - med flexplatser, fasta platser och kontor. Varför inte testa en dag eller två? Jobba i en inspirerande miljö, häng med entreprenörer och käka lunch i vår gemensamma yta eller ta en fem-minuters promenad till avenyn för ditt favvo-käk. Släng iväg ett mejl till Shahin eller Nikita så hittar vi en passade dag.